Aydın TÜRKGÜCÜ

348 Tesadüf!

(Dan Brown'la Aramızdaki 348 Tesadüf!)

Dan Brown’ın 3 Ekim 2017’de yayınladığı “Başlangıç” kitabını okuyan okuyucularım beni arayıp, “Aydın Bey, Dan Brown’ın yayınladığı “Başlangıç” romanını okurken sanki sizin kitaplarınızı okuyor gibi olduk.” demesi üzerine kitabı aldım. Telif hakkına sahip olduğum orijinal eserlerimin kurucu unsurlarını okurken şok oldum. Kitabın amacı, kurgusu, hikayelerin yapısı, karakterler, kullanılan sahneler, yer verilen ünlüler, tespitler, öngörülerle ilgili çok önemli benzerlikler olduğunu hemen fark ettim. Adeta kendi kitaplarımı, yazılarımı, seminer videolarımı ve kendi hayatımı okuyormuşum gibi hissettim. Böyle bir karşılaştırma telif hakkı ihlalinin gerçekleşmesi gerektiği sonucuna varmamı sağlayan 300 den fazla karşılıklı benzerliği de ortaya çıkardı. Benzerlikler o kadar kapsamlı ve çarpıcıydı ki, benim kitaplarımı okumuş olanlar benden izinsiz kopyalama (telif Hakkı İhlali) yapıldığını açıkça görmüşlerdi.

İyi niyetle, 18/08/2018 tarihinde yayınevini (Newyork) ve Dan Brown’ı Başlangıç’ın içeriğindeki olası telif hakkı ihlalleriyle ilgili uyardım. (1) Telif hakkı ihlalinin gerçekleştiğini ispat eden karşılaştırmalı benzerlik tablosunun 129 maddesini, (2) kitaplarımın ilgili bölümleri işaretlenmiş birer kopyasını, (3) durumu anlatan bir ön yazıyla beraber incelemeleri için Genel Yayın Yönetmeni ve Dan Brown’a birer kopya göndererek bilgilendirdim.

Yaklaşık 1 yıl süren yazışmalar sırasında, Hiçbir zorunluluğum olmadığı halde iyi niyetle elimdeki bilgi ve belgelerin büyük kısmını paylaştım. (1) 340 maddelik karşılaştırmalı benzerlik tablosunu 129, 214 ve 300 maddelik tablolar halinde paylaştım. (2) Dan Brown’ın bizzat kendi açıklamalarını, (3) Dan Brown’ı yakından takip eden köşe yazarlarının yorumlarını (4) Bu konuyla ilgili örnek davalardaki temel dayanaklar ve fikir ve sanat eserleri kanununun püf noktalarını da somut ipucu olarak gönderdim.

Yazışmalarımız boyunca paylaştığım bilgi, belge ve karşılıklı karşılaştırma tablosuyla desteklenen somut bulgulara rağmen yayınevi avukatıyla maalesef hiçbir ilerleme sağlayamadık. Gerçeğin ortaya çıkarılması için NewYork’ta yüz yüze görüşme bile teklif ettim. Yayınevi avukatı yazışmalarda “benzeşme var ama tesadüf” , “İntihal veya telif ihlali” yok diyerek beni haksız olduğuma inandırmaya çalışarak mücadelemi engellemeye çalıştı. Oysa, 300 maddelik karşılıklı benzeşme tablosunu sadece “TESADÜF” diye açıklaması benzeşmenin açıkça kabulü demekti. Benim açımdan benzeşmenin ispatı aşaması geçilmişti ve mahkemede benzeşmeyi ispat etmek için ayrıca uğraşmayacaktım.

Dan Brown, yayınevi avukatının yüzlerce benzeşme için dediği “tesadüf” tanımıyla ilgili Prof. Langdon aracılığıyla “tesadüf yoktur, sadece bağlantılar görünürde olmayabilir. demekte.

“Otelden ayrıldıklarından beri ilk kez konuşan ajan, " Yüzbaşı, bu akşam Paris'te bulunduğunuzu öğrenmekten son derece memnun," dedi. "ÇOK TALİHLİ BİR TESADÜF."

Langdon talihli olmak dışında her şeyi hissediyordu, AYRICA TESADÜF, KESİNLİKLE GÜVENMEDİĞİ BİR KAVRAMDI. Hayatını, farklı amblemlerle ideolojilerin birbirleriyle gizli bağlılıklarını keşfetmekle geçiren biri olarak Langdon dünyayı birbirine iyice dolanmış tarihin ve olayların bir ağı gibi görüyordu. Bağlantılar görünürde olmayabilir, diye sık sık tekrarlardı. Harvard'daki simgeleme derslerinde, ama her zaman oradadırlar, yüzeyin hemen altına gömülmüşlerdir. (Dan Brown, Da Vinci Şifresi, 3. Bölüm)

Hayatım boyunca karşıma çıkan bu tür engelleri daha iyi olmam adına beni zorlayıcı etkiler olarak değerlendirdim. Hayatımı adadığım eserlerimle ilgili yapılan bu haksızlığı geçmişte bırakıp hayatıma devam edemezdim. Hakkım olanı almalıydım. Haklılığımı destekleyecek başka detayların peşine düştüm. Bu kadar kapsamlı bir fikir transferi daha başka ipuçlarını da içermeliydi. Daha derin ve detaylı bir araştırma diğer ipuçlarını da bulmamı sağladı.

Bu kitabın amacı, (1) Dan Brown’ın 2017 yılında yayınladığı “Başlangıç” kitabıyla benim kitaplarım, yazılarım ve videolarım arasındaki 348 maddelik karşılıklı benzeşme tablosunu okuyucuların görüşüne sunmak (2) Dan Brown’ın Başlangıç romanını yazmadan yazarken ve yayınladıktan sonraki aşamaları bizzat kendi açıklamaları ışığında neden alıntı yapmak zorunda olduğunu göstermek.

Dan Brown veya yayınevini rencide etmek gibi bir amacım olmadığından, konuyu uzlaşıyla halletmek için elimden geleni yapmıştım. Avukatlarımı devreye sokmamış, yaklaşık dört yıldır devam eden ve Dünya çapında ilgi görecek bu hak arama sürecimi basın ve medya ile paylaşmamıştım. Bu kitapta paylaştığım bilgi ve belgelere gelecek değerli katkılarınızdan sonra dava sürecini başlatmayı düşünüyorum.

Aydin Türkgücü

2015-2017 Nobel Barış Ödülü Adayı

Case Study Case Study Case Study Case Study Case Study
-->

İletişim...